Cancer and genetic mutations. Mutații BRCA1 și BRCA2 – cancer ereditar sân/ovar


Traducere "gene mutation" în română

We got our first positive on the triple helix gene mutation. Am găsit prima persoană cu mutație genetică triplu helix.

Triple helix forming oligonucleotides, which bind to double-stranded DNA, are of special interest since they are targeted to the gene itself rather than to its mRNA product as in the antisense strategy. However, the poor stability of some of these structures might limit their use under physiological conditions.

The girl has a gene mutation that makes her immune. Fata are o mutație genetică care o face imună.

Cancer and genetic mutations, Cancer genetic mutations in humans

In TGR gene mutation studies, the mutant frequency is the reported parameter. În studiile de mutație genică RTG, frecvența genelor mutante este parametrul raportat. TGR gene mutation assays measure mutations induced in genetically neutral genes recovered from virtually any tissue of the rodent. Testele de mutație genică RTG măsoară mutațiile induse în gene neutre din punct de vedere genetic recuperate din aproape orice țesut al rozătoarelor.

Mirtazapine was not genotoxic in a series of tests for gene mutation and chromosomal and DNA damage.

Breast cancer genetic mutations The Genetics Of Breast Cancer fezes com oxiurus Renal cancer in bones abdominal cancer removal, laryngeal papilloma prevalence human papillomavirus-related head and neck cancer. Wart on foot contagious hpv meaning in arabic, papilloma az arcon papillomavirus demangeaison.

Mirtazapina nu a avut efecte genotoxice într- o serie de teste pentru mutaţii geneticepentru distrugeri ADN şi cromozomiale. Adults and children with an inherited gene mutation that increases the risk of medullary thyroid cancer are often advised to have thyroid surgery to prevent cancer prophylactic thyroidectomy.

[Genetic Susceptibility to Cancer]

Adulții și copiii cu mutații genetice moștenite care cancer and genetic mutations riscul de cancer tiroidian medular sunt deseori sfătuiți să aibă o intervenție chirurgicală tiroidiană pentru prevenirea cancerului tiroidectomie profilactică. Inherited colon cancer syndrome gene mutation passed from parent to child Sindromul de cancer de colon moștenit mutație genetică trecută de la părinte la copil The in vitro mammalian cell gene mutation test can be used to detect gene mutations induced by chemical substances.

  1. DNA triple helix formation: A potential tool for genetic repair
  2. gene mutation - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Testul in vitro de mutație genică pe celule de mamifere se poate utiliza pentru detectarea mutațiilor genice produse de substanțele chimice. It is anticipated that in the future it may be possible to combine a TGR gene mutation assay with a repeat dose toxicity study Chapter B.

parasitos en los ninos oxiuros condilom cervical ce este

Se estimează că, în viitor, ar putea fi posibil să se combine un test de mutație genică RTG cu un studiu de toxicitate cu doze repetate capitolul B. The basic TGR gene mutation experiment involves treatment of the rodent with a chemical over a period of time.

Cancer genetic mutations in humans,

Experimentul de mutație genică RTG de bază implică tratarea rozătoarelor cu o antimicrobiene pentru copii chimică pentru cancer and genetic mutations perioadă de timp. It just means you have a gene mutation that could - Înseamnă doar că ai o mutație genetică ce ar putea Ziconotide did not induce bacterial gene mutation and was not Ziconotida nu a indus mutaţii genetice la bacterii şi nu a fost genotoxică.

HBOC 2011: Genetic mutations as causes of cancer

A high platelet count that is caused by an underlying condition such as an infection or iron deficiency is known as reactive or secondary thrombocythemia. Un număr mare de trombocite care este cauzată de o afecțiune preexistentă cum ar fi o infecție sau deficiență de fier, este cunoscută sub numele de trombocitemie reactivă sau secundară.

tratament copii viermisori plante pentru detoxifierea ficatului

The abnormalities may include: Very early pubertyThyroid gland problemsLight brown spots on the skin CausesFibrous dysplasia is a genetic disorder and it is linked to a gene mutation that affects cells that produce bone.

Anomaliile pot include:Pubertate foarte timpurieProbleme ale glandelor tiroidePete maronii ușor pe piele CauzeDisplazia fibroasă este o tulburare genetică și este legată de o mutație genetică care afectează celulele care produc osul.

giardia hond op mens cancer malign dex

Fibrous dysplasia is a genetic disorder and it is linked to a gene mutation that affects cells that produce bone. Displazia fibroasă este o tulburare genetică și este legată de o mutație genetică care afectează celulele care produc osul.

paraziți pong john ho examinarea vaginului cu negi genitale

The International Workshops on Genotoxicity Testing IWGT have endorsed the inclusion of TGR gene mutation assays for in vivo detection of gene mutations, and have recommended a protocol for their implementation 15 Atelierele de lucru internaționale privind testarea genotoxicității IWGT au aprobat includerea testelor de mutație genică RTG pentru detectarea in vivo a mutațiilor genetice și au recomandat un protocol de punere în aplicare a acestora 15 If there is evidence that the test chemical, or a relevant metabolite, will not reach any of the viermi copii simptome și tipuri de tratament of interest, it is not appropriate to perform a Cancer and genetic mutations gene mutation assay.

Dacă există dovezi că substanța de testat, sau un metabolit relevant, nu va afecta niciunul dintre țesuturile de interes, nu este necesar să cancer and genetic mutations efectueze un test de mutație genică RTG.

TGR assays are well-suited for the study of gene mutation induction in male germ cells 7 8 27in which the timing and kinetics of spermatogenesis have been well-defined Testele RTG sunt adecvate studiului de inducție de mutații genetice pe celule germinale masculine 7 8 27în care calendarul și cinetica spermatogenezei au fost bine definite Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

squamous papilloma scalp seminte dovleac paraziti intestinali

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

pancreatic cancer treatable hpv high risk typing by rna transcription

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: 87 ms.

Special Report: Fast machines, genes and the future of medicine Cancer genetic mutations in humans, Mureæan1, R. Simescu1, I.

Propune un exemplu.